قیمت گذاری ساده و شفاف

از ابتدا تا انتصاب، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. با 14 روز رایگان شروع کنید پرداخت سالیانه
به شما دو ماه رایگان می دهد!

Wordpress Premium

The perfect starting point for growing an online presence.

€9,90 ماهانه
€-1,00 سه ماهه
€-1,00 شش ماهه
€118,80 سالانه
€-1,00 دوساله
€-1,00 سه سالانه
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Wordpress Starter

The perfect starting point for growing an online presence.

€2,90 ماهانه
€-1,00 سه ماهه
€-1,00 شش ماهه
€34,80 سالانه
€-1,00 دوساله
€-1,00 سه سالانه
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Wordpress Medium

The perfect starting point for growing an online presence.

€6,90 ماهانه
€-1,00 سه ماهه
€-1,00 شش ماهه
€82,80 سالانه
€-1,00 دوساله
€-1,00 سه سالانه
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available
مقایسه ویژگیها تمام قیمتها شامل 20٪ مالیات بر ارزش افزوده نیست