Едноставна и транспарентна цена

Од рано до претпријатие, имаме те покриено. Започнете со 14 дена бесплатно. Годинето плаќање ви заработува два месеци бесплатно!

Wordpress Premium

The perfect starting point for growing an online presence.

€9,90 Месечно
€-1,00 Квартално
€-1,00 Полу-годишно
€118,80 за 1 година
€-1,00 за 2 години
€-1,00 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Wordpress Starter

The perfect starting point for growing an online presence.

€2,90 Месечно
€-1,00 Квартално
€-1,00 Полу-годишно
€34,80 за 1 година
€-1,00 за 2 години
€-1,00 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Wordpress Medium

The perfect starting point for growing an online presence.

€6,90 Месечно
€-1,00 Квартално
€-1,00 Полу-годишно
€82,80 за 1 година
€-1,00 за 2 години
€-1,00 3 години
 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available
Сите цени не вклучуваат ДДВ со 20% Споредете карактеристики